Начало / Сгради - Реализирани обекти / жилищна сграда CASTANEA RESIDENCE

жилищна сграда CASTANEA RESIDENCE

жилищна сграда CASTANEA RESIDENCE

Представяме ви жилищна сграда Castanea Residence, находяща се на ул. Любляна в старата част на кв. Овча купел
Името CASTANEA (кестен) се асоциира със символа на историческата централна част на столицата. Кестеновите дървета носят ведрост, спокойствие и предразполагат към общуване.

Обща информация

 

Обект: Жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи и Административна сграда за нуждите на район „Овча купел”, намираща се в гр. София, кв. Овча купел, ул. „Любляна“

Местоположение: УПИ IV-728, кв. 92, м. Овча купел, гр. София. Административният адрес на жилищната сграда е ул. „Любляна“ 50А, а на административната е ул. „Любляна“ 50

Възложител: Столична община и Идея Хоум ЕООД

Изпълнител: Идея Хоум ЕООД

Проектант: Студио Криейтив ЕООД

                  Арх. Крум Сергеев

                  Арх. Георги Палов

Конструктор: инж. Маргарита Владкова

Технико-икономически показатели:

Жилищна сграда

ЗП - 615,00 кв.м

РЗП – 3741,00 кв.м

РЗП със сутерен – 4906,15 кв.м

Административна сграда

ЗП – 333,00 кв.м

РЗП – 999,00 кв.м

РЗП със сутерен – 1332 кв.м

Общо РЗП – 6238,15 кв.м


 

CASTANEA RESIDENCE е реализирана във взаимодействие със Столична община на принципа на публично-частно партньорство.

CASTANEA RESIDENCE е разположена по дължина на ул. „Любляна“, в старата част на квартал Овча купел. Локацията предполага и обосновава планирането на изцяло търговски партерен етаж в жилищната сграда. CASTANEA RESIDENCE е в архитектурна цялост с второ, конструктивно отделено по-ниско тяло, представляващо обществена сграда на три етажа, предназначена за административно обслужване на населението в район Овча купел (за районната администрация на Столична община). Двете тела са визуално свързани с единна линия на партерните етажи. Магазините в жилищната сграда са подбрани неслучайно, така че да обслужват и стимулират културни потребности и модерен стил на живот, с отношение към здравословното хранене и природата – голяма книжарница, представителен рибен магазин, магазин за животни и др., копирен център, който да обслужва гражданите и общинската администрация в съседство. Така в разрастващия се квартал Овча купел се формира привлекателен комплексен център в модерна архитектурна среда с обществено значение за района.

АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

Градоустройствен аспект и принос към средата, в която се реализира сградата. Предизвикателства и постижения при архитектурното проектиране на сградата

Предизвикателство в проектирането на CASTANEA RESIDENCE бе създаването на архитектурна цялост и съзвучие в двете съседни, различни по функция тела – на жилищната сграда и на административната. Въпреки различното им предназначение резултатът е единство, постигнато посредством специфичността на основните архитектурни елементи и общата линия на партерното ниво.

Модерният облик на CASTANEA e постигнат посредством едри обеми, елегантни форми и добре преценени архитектурни детайли, които оформят стегната и уютна композиция. Стремежът към максимална ортогоналност, следваща чистите и ясни форми, е продиктуван частично и от линиите на застрояване.  Основният цвят на сградата е бял, за да й придава лекота и финес, както и за да се подчертае контрастът между различните материали – бял варовик, светъл травертин, гранит, метал и стъкло.

Жилищната сграда е проектирана с шест надземни етажа и един подземен за нуждите на изискуемото гариране и необходимите складови помещения. В нея са реализирани 40 апартамента с благоприятно изложение, които са достъпни през един вход със стълбищна клетка и асансьор. В интериора на общите части на етажите е създадена социална среда с различни елементи – библиотека, пейка, озеленяване, мека мебел, както и елементи с визуално изкуство – голямоформатни фотографии на Димитър Караниколов от различни места по света.

Административната сграда е проектирана с три надземни и един подземен етаж за нуждите на необходимите складови и технически помещения. Предвиден е един вход със съответната вертикална комуникация – стълбищна клетка и асансьор.

Описание на функционални разпределения на типов етаж. Описание на общи части, фасади, покрив, подземен паркинг, паркова зона

В сутерена на жилищната сграда е разположен паркинг съставен от гаражни клетки, прилежаща зона за маневриране, складови помещения, като подходът е посредством рампа. Стълбищната клетка е отделена от обема на гаражите с врата.

На партерния етаж са разположени вход с преддверие, място за социална среда, помещения за общо ползване и вертикална комуникация (стълбищна клетка с асансьор). На партера, отделно от жилищната зона е развита търговската площ, състояща се от седем магазина, складове и санитарни възли към тях.

Жилищните етажи са типови и на тях са разположени по 4 тристайни, 3 двустайни и 1 едностаен апартаменти, прецизно изпълнени с безкомпромисно внимание към детайла и перфектна пропорция между естетика и функционални разпределения.

В сутерена на административната сграда са разположени помещения за архиви, складове, място за телефонна централа и сървър, обслужващи и технически помещения.

На първия (партерен) етаж са разположени вход с преддверие и охрана, приемна за граждани, деловодство с каса за граждани, каса отдел „Финансово-счетоводен“, служба ЕСГРАОН, кабинети за отдел „Образование, социални дейности и култура“, стая за оперативен дежурен, помещение за шофьор и домакин, отдел УОСЖФТДКР, както и стълбищна клетка с асансьор, санитарни и обслужващи помещения. Предвиден е и отделен санитарен възел за хора в неравностойно положение.

На втори етаж са разположени кабинет на кмет на района, технически секретар с бокс-офис, кабинети за заместник-кметове, кабинет на секретар на района, зала, човешки ресурси, правно обслужване, отдел ОМП, военен отдел, финансов контрол, както и стълбищна клетка с асансьор, санитарни и обслужващи помещения.

На трети етаж са разположени кабинет на главен архитект и помещение за архив, отдел УТИИБЕ, отдел АГКС, главен инженер и специалисти, Бюджет и щат, зала, както и стълбищна клетка с асансьор, санитарни и обслужващи помещения.

Водещ принцип при функционалното решение на сградата е била възможността бързо и лесно да могат да се преконфигурират помещенията според конкретните нужди на администрацията.

CASTANEA RESIDENCE е заобиколена с добре аранжирани и осветени зелени площи. Зад сградата е устроен голям паркинг на тревна фуга, а около него са поставени перголи с вертикално озеленяване, което да се развие като жива преградна стена. 


СТРОИТЕЛСТВО, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Kонструкцията на сградата е стоманобетонна монолитна конструкция с вертикални носещи елементи – колони и шайби.

Всички ограждащи и разпределителни стени са тухлени и са изпълнени с многокамерна керамична тухла POROTHERM 25 N+F/ POROTHERM 25 N+F LIGHT/ POROTHERM 12 N+F на марката Wienerberger, съответстваща на всички европейските стандарти и изисквания за зидарийни тела, а именно ненарушена паропропускливост на зида, висока топлоакумулираща способност, възможност за окачване на по-тежки облицовки и оборудване, както и осигуряваща приятен микроклимат в помещенията.

Покривът на сградата е плосък, изпълнен по архитектурен детайл със стоманобетонна покривна плоча, пароизолация, топлоизолация, армирана цименто-пясъчна замазка за наклони, хидроизолационна битумна мембрана, а финишният пласт е с пласто-еластомерна мембрана с APP модифициран битум и полиестерна армировка с минерална посипка. Водоприемници HL и вентилационна система на покрива.

Дограмата е петкамерна PVC с профил KOEMMERLING, Германия, в цвят по RAL съгласно архитектурен проект и троен стъклопакет с дебелина 44 мм със система от висококачествени нискоемисионни стъкла с висока степен на термоизолация и светлопроводимост.

Входните врати са пожароустойчиви, блиндирани и с ламинирано покритие от сив дъб с вертикален фладер, с черни декоративни каси, первази и обшивка до таван с интегриран номерът на апартамента, с двустранно заключване.

Фасадата представлява комбинация от камък и топлоизолационна система БАУМИТ ПРО, с топлоизолационни плочи от EPS БАУМИТ ПроТерм, лепила БАУМИТ ПроКонтакт и финишно водоотблъскваща покритие, силно паропропусклива пастообразна силикатна мазилка БАУМИТ СиликатТоп.

Силнотокови електроинсталации са изградени с изцяло оборудвани главни разпределителни табла с предпазители и електромери, захранвания със силови кабели от главните табла до оборудвани с предпазители апартаментни табла, както и електроинсталация за осветление и контакти, монтирани контакти и ключове LEGRAND, монтирани влагоустойчиви осветителни тела на балконите, монтирани осветителни тела в общите части, оборудвани с датчици.

Слаботоковите инсталации са звънчево-домофонна, кабелна телевизия и интернет, монтирани звънци до входните врати по индивидуален дизайн, с вградено логото на сградата, съответстващ на дизайна на общите части на сградата. Изградено е и структурно окабеляване на индивидуална охранителна система с възможност за свързване към СОТ.

Мълниезащитата е с мълниеприемници с изпреварващо действие с време на изпреварване 30 ms съгласно действащите нормативи.

ВиК инсталация: Водопроводната инсталация: хоризонтални и вертикални главни клонове за студена, топла и циркулационна вода от стабилизирани PPR тръби и хоризонтални разпределителни разводки от стабилизирани PPR тръби, завършващи на тапи, с монтирани индивидуални водомери за всеки самостоятелен подобект в сградата. Канализационна система: окачени хоризонтални клонове в сутерена, изградени от PVC тръби, както и обезшумени вертикални канализационни клонове и хоризонтални разводки от PVC тръби, завършващи на тапи.

Вентилация в жилищни помещения: смукателна вентилация на санитарните възли, изпълнена със сифонна инсталация от PVC тръби; кухненска вентилация, изпълнена със сифонен комин от бетонови тела с цел изхвърлянето на въздуха над покрива. Подземните гаражи: смукателна вентилация с въздуховоди от поцинкована ламарина и бокс вентилатор за изхвърляне на замърсения въздух над покрива.

Парапетите на югоизточната фасада са изпълнени от самоносещи стъклени парапети от фирма DORION, а на северозападната – от поцинкована ламарина с растер, изпълнен по индивидуален проект.

Вертикалната планировка е изпълнена с настилки марка Semmelrock с внедрена система за отводняване на терена, а за озеленяването е предвидена автоматизирана напоителна система.

В общите части на сградата всички подове са с настилки от полиран гранит; по стените са положени декоративни мазилки марка CAPAROL на основата на минерални вещества, осигуряващи висока степен на устойчивост на материалите; таваните са с латекс с вградено сензорно осветление.

Асансьорите в жилищната и в административната сграда са ORONA, Испания, за 8 души/630 кг.

Всички вложени материали, както и всички видове работи са изпълнени съгласно действащите български и европейски нормативи, стандарти и добри инженерни практики.

Обектът е замислен преди всичко за да създаде и поддържа високия клас на сградите и населението в столицата.


КЛЮЧОВИ КАЧЕСТВА

CASTANEA RESIDENCE притежава три ключови характеристики, които са основание да бъде отличена в конкурса:

Естетическото и емоционалното богатство на CASTANEA RESIDENCE, както и комфортът на обитание, който тя предоставя, я превръщат в модерен пример и мярка за жилищното застрояване в разрастващите се квартали на столицата.