Начало / Новини / 5 Нови тенденции в проектирането на жилищни сгради, които променят ландшафта на града

Новини

5 Нови тенденции в проектирането на жилищни сгради, които променят ландшафта на града

Скорошен доклад на Световната банка прогнозира, че до 2050-та година над 70% от населението ще населява големите населени места. Това означава, че по-малко от една трета ще остане извън градските пространства, които пък категорично имат нужда от нов облик, за да изпълняват не само класическите си бизнес и жилищни задачи, но и тези, свързани с природосъобразния начин на живот, а и с все по-търсения от индивида личен комфорт. 

Безспорно съвременната инфраструктура има нужда от трансформация, която макар да е невъзможно да се случи автоматично, осезаемо следва нови прогресиращи и интересни тенденции. Голяма част от тях са свързани конкретно с проектирането на жилищни сгради по иновативен начин, водещ до безвъзвратна трансформация на актуалния градски ландшафт. 

Кои са водещите тенденции в модерното строителство и урбанизацията, ще разберете в следващите няколко параграфа от експертите на IDEA HOME. 

Мобилност и достъп – пресечните точки на комфорта 

Колко отдалечено е жилището от работното място, главната търговска зона, основните институции, централната част, болниците, елитните училища и така нататък е възлов момент в потребителския избор в търсене на нов апартамент или къща. Без значение дали жилището ще се използва за лични цели, или се купува с инвестиционен характер, доколко взаимосвързан е с актуалната градска действителност и нейните ключови артерии повишава и интереса, и цената. 

Разстоянието не толкова като параметър, измерен в километри, колкото като брой възможности за придвижване поставя нови предизвикателства пред строителите. В своите идейни проекти те въвеждат станции за зареждане на електрически автомобили, обособяване на сини зони и подземни паркинги, в които не един, а всички членове на семейството да обезопасят превозните си средства и миниатюрни вътрешни за комплекса алтернативи на ключови отдалечени обекти (първи етаж с търговски площи, частни детски градини и медицински центрове). 

Имоти построени „на зелено“ 

Не, тук съвсем нямаме предвид инвестиционно-финансовата схема, по която потребителите придобиват новото си жилище. Тук става дума за тотално доминиране на зелените площи като естествени „заграждения“ в новото строителство. Свръхурбанизацията отдавна се критикува не само от самия купувач, но и от строителните инвеститори, които намират парковите пространства за задължителен елемент в плана на бъдещите си проекти. 

Озеленяването в чисто функционален аспект обаче не е единствената нова зелена тенденция в съвременното строителство. То е много по-видимо заинтересовано и от зелените практики. Търсенето на екологично изгодните ползи за зелено планиране и зелена инфраструктура нараства с всяка изминала година. Прибягва се до затвърждаване на устойчива жилищна среда, създадена по максимално устойчив и щадящ природата начин. 

Що е то „умна сграда“?

Жилищните сгради днес в действителност се открояват с по-високо ниво на интелект. Самите те са създадени на база данни и факти. Прогнозирането и планирането са водещи категории за строителните инвеститори. Погледът в бъдещето и използването на данни, които се актуализират в реално време, са водещи ценности в сектора. С появата на изкуствен интелект изчисленията и ясната представа за действителните нужди на потребителя са в пъти по-категорични по сравнение с началото на изминалото десетилетие. 

Прогностичните аналитични решения в строителния сектор, например, позволяват на ефективното създаване на виртуални модели в инфраструктура и транспортните мрежи. Те целят получаване на достъп до съвсем нови прозрения, които решават проблеми като увеличаващия се трафик и замърсяването. Технологиите, базирани на данни, позволяват на строителните компании да получат холистично разбиране за един град. Поради това, градските пространства, базирани на данни, и умните градове със сигурност ще продължат да се развиват.

Персонализация и индивидуализация 

Вземането на ново строително решение и създаване на инвестиционен план за изграждане на жилищна сграда е все по-самостоятелно от общата концепция на компанията. Предприемачите избягват да създават комплекси на калъп, да преследват терени с една и съща „стойност“, природна даденост, разположение. Вместо това, всеки нов идеен проект е самостоятелен, съществуващ сам за себе си.

Причината е отключилата се нужда бизнесът и строителство конкретно по-бързо и ефективно да се адаптира към новите икономически реалност. Това налага индивидуален подход в проектирането на всяка отделна сграда. Така например, в IDEA HOME ние се стараем да предложим еднакво ефективни жилищни решения в различни квартали, в обекти с различна площ и дори с различна визия. 

Многофункционалност на ново, още по-високо ниво 

Строгото обособяване на цели части от градското пространство за жилищни, бизнес или други нужди остава зад гърба ни. Вместо това, на преден план в урбанизацията изпъкват многофункционалните проекти. Жилищните сгради започват да съчетават в своите планове и нежилищни задачи и съоръжения.

Многофункционалните застроявания трансформират традиционния градски пейзаж, създавайки естествен фюжън между жилищни, търговски и развлекателни пространства. През 2024 година дори наблюдаваме увеличение на интегрираните общности, които предлагат строителни проекти, с които да насърчат възраждането на оживените квартали и редуцирането на зависимостта от автомобили. От многофункционални комплекси до цели райони, удобни за пешеходци, тези застроявания дават приоритет на достъпността, разнообразието и ангажираността на общността, оформяйки тъканта на съвременните градове.

За финал можем да заключим, че съвременните тенденции в проектирането на жилищни сгради не само променя актуалния градския ландшафт, но и го усъвършенства. Той придобива по- по-устойчив, интелигентен и рентабилен вид. Удобството и взаимовръзките в градската действителност са по-трайни и осезаеми. Здравословните и природосъобразни ценности като екологичен и устойчив начин на живот намират реално проявление в съвременните строителни проекти. 

Всички тези тенденции показват, че бъдещето на градското развитие е насочено към създаване на по-интегрирани и комфортни за живеене пространства, които отговарят на нарастващите нужди и изисквания на модерното активно, работещо, но и изискващо повече население.