Начало / Новини / Адресните регистрации - Всичко, което трябва да знаете

Новини

Адресните регистрации - Всичко, което трябва да знаете

Постоянен адрес в България е населено място, където всеки български гражданин e вписан в регистъра на населението – национална база данни „Население“. Той фигурира в личната карта и други официални документи на всеки български гражданин. Постоянният адрес дава право на гласуване и право на административно обслужване към съответния областен град. За български гражданин, живеещ в чужбина постоянният адрес е винаги на територията на Република България. 

Смяната на адресната регистрация е една от задължителните крачки в случай, че обмисляте да промените мястото си на пребиваване. Според чл. 99 от Закона за гражданската регистрация – Всяко лице е длъжно в срок от 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. Важно е да бъде уточнено, че съществува разлика между понятията настоящ и постоянен адрес, която има основно значение за правомощията, от които може да се възползвате. Постоянният адрес представлява населеното място, на което сте вписани в регистъра на населението. Това е адресът, който е посочен във вашите официални документи, например в личната карта и задграничния ви паспорт. Настоящият адрес е мястото, което обитавате към момента. Така например в случай, че живеете под наем или в студентско общежитие, като настоящ адрес трябва да бъде посочен адресът на квартирата/общежитието, в което сте настанени.

Освен задължително от законова гледна точка, отразяването на промяна във временната адресна регистрация е от съществено значение за вас самите, както и за вашите права като гражданин. 

Важно е да знаете, че е позволено да се регистрирате по постоянен адрес, докато живеете под наем, но за тази цел се изисква да получите изричното съгласие на собственика на недвижимото имущество под формата на декларация. 

Важно е да знаете, че има разлика в изискваните документи що се отнася до това дали желаете да бъдете вписани по постоянен или настоящ адрес в дадено жилище.

В случай че желаете да се регистрирате в даден имот по постоянен адрес, се нуждаете от: 

  • Удостоверение за раждане;

  • Документ за самоличност;

  • Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужди (пр. договор за наем)

  • Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента.

Добре е да имате предвид, че нотариалната заверка не се изисква, ако декларацията е подадена лично от собственика на апартамента. Освен това трябва да знаете, че съществуват случаи, в които може да не се наложи да прилагате договор за ползване на имота за жилищни нужди (при наем) и декларацията по чл. 92 ал. 3 от ЗГР. Такъв сценарий е възможен, ако имате родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и ако сте негов съпруг или съпруга. При тези обстоятелства обаче трябва да бъдат представени Удостоверение за граждански брак или Решение за развод.

В случай че желаете да се регистрирате в даден имот по настоящ адрес, се нуждаете от: 

  • Документ за самоличност;

  • Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужди (пр. договор за наем);

  • Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. Тук отново важи правилото, че нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.

Това е всичко, което трябва да знаете за адресната регистрация, включително и документите, от които се нуждаете при смяна.

Ако имате интерес, разгледайте сградите, които ние предлагаме, а тук можете да намерите все още свободните ни апартаменти. Ако някой от тях отговаря на Вашите критерии и е подходящ за Вас, изпратите ни Вашето запитване и ние ще се свържем с Вас.