Начало / Новини / Ипотеките в България са двойно по-скъпи от страните в еврозоната

Новини

Ипотеките в България са двойно по-скъпи от страните в еврозоната

 
 
Кредитирането нараства, въпреки предстоящите повишения на лихвите. Банките пък
субсидират кредитополучателите за сметка на депозантите.
Лихвите по кредитите тръгнаха плавно нагоре, а доходността от спестяванията в повечето
банки, работещи у нас, все още е около нулата, показа проверка на вестник "24 часа" в
сайтовете на основните финансови институции.
Повечето прогнози са за по-значително повишение през втората половина на тази година.
Продължаващият ръст на ипотеките с около 16-17% годишно е внушителен, макар жилищните
заеми в България все още да остават около два пъти по-скъпи от тези в страните от еврозоната.
За 2021 г. - около 2,6% е годишната лихва у нас при 1,33% средно за еврозоната.
Обясненията на финансовите експерти за този парадокс са, че в България заради ниските
доходи и пренаситения имотен пазар рискът кредитът да не бъде погасен е по-висок от този в
Западна Европа. Това се калкулира в офертите на банките и естествено води до по-голямо цена
на предлаганите от тях заеми.
По-скъпи остават и потребителските кредити спрямо тези в еврозоната. При средни лихви у нас
между 7,5 и 8,4% по заемите за потребление , е еврозоната те са около 5,2%.
Независимо от това и депозити, и кредити продължават да растат в България с темпове, близки
до ръста на доходите.
 
Близо 4 млрд. лв. са новите заеми на домакинствата за изминалата година,
Според отчетите на БНБ за края на декември. Новите ипотечни кредити са за 2,4 млрд. лв., а
към общата сума на потребителските заеми са добавени още 1,5 млрд. лв.
Така обемът на цялото кредитиране достига до 82,6 млрд. лв. Домакинствата са получили по
кредитните си сметки 33,1 млрд. лв.
Ипотеките продължават да растат – със 17,8% за година и вече са 16,5 млрд. лв.
Потребителските пък вече са малко над 15 млрд. лв. и при тях темпът на увеличение е малко
по-бавен - 12,4% спрямо декември 2021 г.
 
Източник: 24 часа