Начало / Новини / Ивайло Митев: Трябва да се разгледат възможностите за цялостно урбанизиране на нови територии в динамичните градове

Новини

Ивайло Митев: Трябва да се разгледат възможностите за цялостно урбанизиране на нови територии в динамичните градове

Проблемът с големия брой необитаеми жилища в България провокира експерти от различни сфери на сектор „недвижими имоти“ да правят анализи и предложения за справяне със ситуацията. А това е изключително необходимо на държавата, за да може Министерството на регионалното развитие и благоустройството да състави единна стратегия и конкретен план с мерки за действие, каквито са предвидени в Националната жилищна стратегия.

Един от дългогодишните и доказали се инвеститори в недвижими имоти – управителят на „Идея Хоум“, Ивайло Митев коментира за Domaza Новини, че според него, проблемът с необитаемите жилища е поставен много общо и не е анализиран достатъчно задълбочено.

 
Ивайло Митев – управител на „IdeaHome“: „Два от основните фактора, които влияят върху общата статистика за т.нар. „тъмни прозорци“ са първо: големият брой ваканционни имоти в България и второ: много ясно отчетливата тенденция на миграция от малките населени места към големите градове. Мисля, че тази тенденция ще се запази и през следващите години, което ще обуслови сравнително стабилно търсене на жилища на тези места“.


Както стана ясно и от коментарите на други експерти, основна полемика в текста на Стратегията буди въпросът с предвижданото увеличение на данъците за собствениците на повече от един недвижим имот. Дали това ще даде резултат и какъв, всъщност ще е той?!

 
Ивайло Митев – управител на „IdeaHome“: „Прилагането на такива рестриктивни мерки за жилища, които не са основен дом за собствениците си е възможна и, в някои случаи, работеща стратегия, с която би могло да се катализира известно движение от страна на тези собственици. Това е метод, който се прилага в някои държави и то с ефективни резултати. Но аз съм на мнение, че в България е рано за това, тъй като над 90 % от необитаемите жилища са в селата, малките градове и курортите. По–важното, което трябва да се направи е изготвянето и провеждането на ясна и устойчива жилищна политика, състояща се в дефиниране на проблемите, изготвяне на стратегия и план за  развитие, насочени основно в две направления: анализ и решения, свързани с обновяването на съществуващия сграден фонд и техническа инфраструктура, както и разглеждане на потенциални възможности за цялостно урбанизиране на нови територии в динамичните градове, което да създаде условия за развитие на ново жилищно и социално строителство“.