Начало / Новини / Как строителството влияе на околната среда

Новини

Как строителството влияе на околната среда

Строителната индустрия не спира да расте, както при нас, така и в световен план. Това, от своя страна, има въздействие върху околната среда, защото строителството е един от основните фактори за замърсяване. 

Според Съвета за зелено строителство на Обединеното Кралство, строителният сектор използва повече от 400 милиона тона материал годишно. Голяма част от този материал има неблагоприятно въздействие върху околната среда. 

По същия начин в САЩ редица инструменти и ресурси, които редовно се използват, като химикали и дори дизелът, използван от камионите и другите машини, могат значително да увредят общественото здраве и околната среда, според Агенция за опазване на околната среда (EPA). Освен това строителната индустрия в САЩ представлява 160 милиона тона, или 25 процента, генерирани непромишлени отпадъци годишно, според агенцията.

Най-важното от всичко това е как всъщност можем да опазваме природата и какво трябва да променим, за да спрем или поне намалим замърсяването на околната среда. 

В САЩ компаниите постепенно преминават към екологично строителство, подкрепени от държавата, в Европа се търсят начини за по-ефективно рециклиране на строителните отпадъци и верифициране на общо екологично законодателство. България изостава от тенденциите за опазване на околната среда. Тук, на тези неща не се обръща достатъчно внимание. За това е важно да говорим за този проблем, за да можем да достигнем до решение. 

Как процесите в строителството могат да имат отношение към опазването на околната среда

Ние от наша страна, управляваме така дейностите си, че се стремим към спазване на следните основни правила:

  • Намаляване изхвърлянето на замърсители;

  • Безопасно изхвърляне на химически отпадъци;

  • Стабилизиране на почвата;

  • Предотвратяване на контакта на химически отпадъци с дъждовна вода при риск от замърсяване на въздуха или близки водоеми.

Мерки за предотвратяване на замърсяването

Има много химикали, използвани по време на строителния процес, които могат да бъдат доста вредни както за работниците, така и за околната среда, ако не се използват правилно. Ето защо EPA препоръчва да „инсталирате, прилагате и поддържате ефективни мерки за предотвратяване на замърсяването“ по време на изпълнение на проекта, за да се гарантира, че замърсителите се изхвърлят правилно и безопасно с ограничено въздействие върху околната среда. Правилата твърдят, че трябва да бъде гарантирано, че е сведено до минимум изхвърлянето на замърсители от всяко оборудване, което се използва на място, включително превозни средства на обекта, вода за измиване на автомобилни гуми и свързани химикали. 

Забранени изхвърляния

  • Отпадъчни води от измиване на бетон, освен ако не са управлявани от подходящ контрол.

  • Изпускане на отпадъчни води в резултат на боядисване, отделяне на масла, втвърдяващи съединения или други строителни материали.

  • Изхвърляне на горива, масла и други замърсители, използвани при експлоатацията и поддръжката на превозни средства и оборудване.

Спазването на правилата, свързани със забранените изхвърляния водят до тенденции към нови практики в подхода на изпълнение на мерките от страна на строителните компании, както по време на проектирането, така и по време на изпълнението.

Стандартното строителство се стреми към краткосрочни приходи. Не се интересува от ефективността, продължителността на живот на сградите или екологичното им влияние. При устойчивото строителство е точно обратното. При него не е важно да има краткосрочни печалби, а дългосрочни, които наистина да си заслужават. При устойчивите сгради всички лоши практики са намаляли. 

При устойчивите къщи се оптимизира комфортът на живущите - топлинен и звуков комфорт, сигурност, светлина, устойчивост, лесна поддръжка и управление и така нататък. Това е благодарение на висококачествените материали и оптималните решения.

Устойчивите сгради използват екологични и възобновяеми източници на енергия. Става въпрос не само за строителните материали, а и за ресурси в областта на отопление, охлаждане, вода, електрозахранване и така нататък. Всичко това създава една здравословна обстановка, която подобрява начина на живот. Освен това производството на отпадъци намалява. Това ограничава негативните последици от строителството до минимум и подобрява начина на живот на живущите в тези сгради.

Ако тази тема Ви е интересна и искате да разберете още подробности за зеленото строителство и устойчивите сгради, можете да прочетете блог поста ни

Това са сградите, които ние предлагаме, а тук можете да намерите все още свободните ни имоти. Сигурни сме, че някой от тях отговаря на Вашите критерии и е подходящ за Вас. Надяваме се да успеем да сбъднем Вашите мечти и да намерите своя дом при нас. Изпратете ни вашето запитване и ние ще се свържем с Вас.