Начало / Новини / Residential Forum 2022

Новини

Residential Forum 2022

Residential Forum 2022, организиран от Градът Медиа Груп, е водещият специализиран форум с фокус върху жилищния сегмент и тенденциите при развитието и реализацията на модерни жилищни проекти. Тази година форумът ще се проведе на 8 юни (сряда) в  Sofia Event Center (бул. Черни връх 100, Парадайз Център, ет.3). 

Събитието предоставя професионална публична платформа на водещите инвеститори, архитекти, строители, консултанти, проект мениджъри и други експерти ангажирани с реализацията на най-значимите и предизвикателни актуални жилищни сгради и комплекси с цел да споделят последните тенденции в сектора.

Какви са особеностите на инвестиционната среда към средата на 2022 година, как макрофакторите влияят на процеса по реализация на жилищните проекти, какво се търси от модерните обитатели и какво планират и предлагат водещите development компании, кои са актуалните проекти в процес на развитие и как променят градската среда, защо еволюират изискванията към средата на живот и как това променя жилищната архитектура и дизайн, както и кои сградни решения и технологии създават дългосрочна стойност – това ще бъдат основните акценти на Residential Forum 2022.

Идея Хоум ще е част от събитието тази година. Ивайло Митев ще е говорител в програмата на форума в панел 1:  „Real estate development trends 2022/ реализация на жилищни проекти в предизвикателна среда“. Този панел ще бъде дискусионен и ще се проведе от 11:30 до 12:30.  

Панел 1 „Real estate development trends 2022/ реализация на жилищни проекти в предизвикателна среда“ на Residential Forum 2022 ще се фокусира върху особеностите и предизвикателствата свързани с  реализацията на модерни жилищни проекти в среда на инфлация и дефицит на строителни суровини,  затруднени вериги на доставки и на прага на промени в монетарните условия. Дискусията ще акцентира  върху характеристиките на новото поколение жилищен продукт (какво се търси?), себестойността (колко  коства на инвеститора?) и моделите за ценообразуването му (и колко струва на купувача?) , нагласите на  банките за финансиране на нови проекти както(как банките оценяват текущата ситуация?) и уреждането на  взаимоотношенията между отделните страни в процеса.

В панела ще се обсъждат следните въпроси:

▪ Инфлация, затруднени доставки, промени в монетарния ход - кои са ключовите фактори, които  формират текущата инвестиционна среда в сегмент „жилища“ към средата на 2022?  ▪ Какво предлагане очаква/търси пазарът - какви са особеностите на „новото поколение“ жилищни  проекти? На какъв стандарт трябва да отговаря жилищният проект, така че да задоволи  изискванията на модерния жилищен обитател?  

▪ Имате ли инвестиционен апетит за стартиране на нови проекти, въпреки глобалната несигурност?  Може ли да се направи бизнес план в текущата ситуация с неясен ход на цените на суровините? С  какво планирането на предстоящите проекти ще се различава от това на проектите, които вече са в  процес на реализация?  

▪ Каква е вашата гледна точка за текущото състояние и бъдещия ход на пазара? Къде са рисковете и  кои са опорите на оптимизъм и лостовете за устойчивост – стабилен инвестиционен актив ли е  жилището в контекста на борсовата волатилност?  

▪ Как банките оценяват ситуацията? Какъв ще е ефектът от предстоящите решения на ЕЦБ за  промени в монетарните политики – идва ли краят на ниските лихви? Ще продължи ли банковия  сектор да предоставя ликвидност за стартиране на нови проекти в жилищния сегмент? Ще има ли  промяна в условията за финансиране и изискванията към отделните проекти?  

▪ Колко скъпо е да се строят нови жилищни проекти в момента? Какви са моделите за справяне с  осигуряването на дефицитните строителни суровини и затруднените вериги на доставка?  ▪ Очакват ли индустрията нормализация на пазара на суровини? Какви са възможностите за  алтернативен внос на ключовите строителни материали?  

▪ Как да овладеем себестойността на жилищния продукт в контекста все по-високи изисквания за  качество?  

▪ Какъв е ефектът на инфлацията по веригата „инвеститори – изпълнители – купувачи“ или с други  думи кой как плаща ръста в цените – инвеститорите, като приемат по-ниска норма на печалба,  строителите, които споделят част от риска с инвеститора, или купувачите, които трябва да платят  повече? 

▪ Има ли пазар за build-to-rent в България? По-изгодно за ползвателят е да притежава или наема? А  за инвеститорът? 

▪ Как инвеститорите ценообразуват жилищния продукт? Възможни ли са в момента продажби „на  зелено“ и ако да – как? Как да бъде възстановено доверието към този тип договорни  взаимоотношения?  

▪ Статистиката на София показва, че няма растеж на населението последните 10 години. Дали е  вярно? Как инвеститорите калкулират бройки продадени жилища (количество за търсене на  година) и размер на конкуренцията? Дългосрочно, къде е пресичането на търсене и  предлагане?Достъпни ли са модерните жилищни проекти в контекста икономическата среда и  покупвателната способност на таргет-обитателите? Може ли пазарът да се превърне в недостъпен - тенденция, която се наблюдава като казус на пазарите в Западна Европа от няколко години насам?  

▪ Как се уреждат правата, задълженията и интересите на отделните страни в процеса (инвеститори,  изпълнители, купувачи и други)? Какво ново научи индустрията в структурирането на  взаимоотношенията и какви са устойчивите практики? 

Вижте пълната програма на Residential Forum 2022 тук.

За още подробности за събитието можете да разгледате сайта на Residential Forum. Ако искате да сте част от събитието, може да се регистрирате на сайта им.

Ние от екипа на Идея Хоум сме приготвили специална изненада за всички присъстващи на форума. Очакваме Ви там!