Начало / Новини / Търсим парцел

Новини

Търсим парцел

През първите две десетилетия на новия век, време на преход и търсене на нови решения за лична реализация и икономически просперитет, неспирният прогрес в технологиите продължава да формира нови професии в различни области и да променя обществените нагласи. Тези процеси водят до засилена миграция към големите градове, които продължават да увеличават своето социално и икономическо значение. Новите възможности и потребности на нарастващото градско население създават условия за ускорено развитие на градовете наред с всички предизвикателства в градоустройството и жилищната среда.

Ние от ИДЕЯ ХОУМ сме в очакване и пълна готовност да приемаме и даваме линия, смисъл, душа и сърце на тези предизвикателства, превръщайки ги в домове за хората.

След като се запознаем с предоставената от Вас информация, ние:

  • Ще проучим и анализираме предложеният от Вас парцел за реализиране на строителство 

  • Ще извършим предварителен обзорен и задълбочен анализ на предложеният имот за осъществяване на строителство, посредством следните показатели: 

  • Пазарна цена 

  • Локация 

  • Влезли в сила Подробни Устройствени Планове и ще разработим нови ПУП-ове, ако това е необходимо и целесъобразно 

  • Прилежаща инженерна инфраструктура – транспорт, подземни комуникации – ток, вода, канал, газ, топлопроводи, метро и др. 

  • Ще одобрим парцела и ще изискаме съответните документи, необходими за процедиране на проектирането и строителството

Тук можете да ни изпратите информация за Вашия парцел.