Начало / Новини / Устойчиво строителство - какво значи и защо е важно

Новини

Устойчиво строителство - какво значи и защо е важно

Какво представлява устойчивото строителство?

В последно време се говори все повече за устойчивото строителство. То заема изключително важна част в съвременното изграждане на сгради. Напоследък се обръща все повече внимание на околната среда и нейното опазване, а строителният сектор има огромно влияние върху нея. Точно за това устойчивото строителство става все по-известно. То всъщност представлява система от практики и технологии, които имат за цел опазване на околната среда. Целта му е да намали влиянието на сградите над околната среда през целия им жизнен цикъл. Освен това оптимизира икономическата им стойност и ги прави по-комфортни и уютни за живущите. За разлика от нормалното строителство, от което се търсят краткосрочни проходи, устойчивото строителство се стреми да увеличи икономичността, ефективността и живота на сградите. Освен, че повишава всичко това то намалява негативното влияние над околната среда и цели да създаде хармония между човека и природата.

Защо е важно?

Устойчивите сгради използват екологични и възобновяеми източници на енергия. Става въпрос не само за строителните материали, а и за ресурси в областта на отопление, охлаждане, вода, електрозахранване и така нататък. Всичко това създава една здравословна обстановка, която подобрява начина на живот. Освен това производството на отпадъци намалява. Това ограничава негативните последици от строителството до минимум и подобрява начина на живот на живущите в тези сгради. Освен това, както вече споменахме, устойчивото строителство оптимизира икономическата стойност, ефективността и живота на сградите.

Човека все повече застрашава околната среда. За това е важно да правим всичко по силите си да ограничим лошото влияние върху нея. Строителния сектор влияе изключително много на околната среда и има голям потенциал да я защити и подобри. Човешката дейност води до огромни загуби и именно строителния сектор изразходва най-много ресурси. За това чрез устойчивото строителство се цели да се намали изразходването на тези ресурси и вредните емисии от строителството.

Напоследък хората прекарват все повече време вкъщи, следователно трябва да се обърне голямо внимание на вътрешната среда. Тя трябва да е здравословна и комфортна за живущите. Устойчивите сгради подобряват значително човешкото здраве и състояние. 

Скъпо ли е?

Устойчивото строителство е по-скъпо от стандартното, но тези разходи са нищожни в сръвнение с всички икномии, които се реализират след като сградата е вече изградена. Животът в тези сгради е в пъти по евтин. Въпреки, че е по-скъпо да се инвестира в строежа на тези сгради, си заслужават, защото носят големи дивиденти на инвеститорите. Инвестициите в тези сгради си заслужаваа много повече от тези в нормалните сгради. Устойчивото строителство спестява оперативни разходи, подобрява живота на живущите, икономическата стойност на сградата се оптимизира, сградите имат по-дълъг живот и освен всичко това намаляват вредните емисии и опазват околната среда. Това са само част от причините инвестицията в тези сгради да си заслужава. Всъщност тази инвестиция е една от най-добрите, които може да се реализират днес. Много по-евтино ще излезе в дългосрочен план, ако направите вашето жилище устойчиво. Инвестицията не е малка, но определено ще спечелите от нея. За устойчивото строителство се налага по-голяма инвестиция, защото материалите, които се използват са висококачествени. Но това е още една причина да изберете това строителство пред стандартното. 

Какви са практиките на устойчивото строителство?

Стандартното строителство се стреми към краткосрочни приходи. Не се интересува от ефективността, продължителността на живот на сградите или екологичното им влияние. При устойчивото строителство е точно обратното. При него не е важно да има краткосрочни печалби, а дългосрочни, които наистина да си заслужават. При устойчивите сгради всички лоши практики са намаляли. 

При устойчивите къщи се оптимизира комфортът на живущите - топлинен и звуков комфорт, сигурност, светлина, устойчивост, лесна поддръжка и управление и така нататък. Това е благодарение на висококачествените материали и оптималните решения. 

Тези сгради са така проектиране, че да има възможно най-много слънчева светлина. Доказано е, че тя влияе благополучно на нашето физическо и психическо здраве. Освен това се залага на прозорци, които не само да допускат възможно най-много светлина, но и да намалят разхода на енергия. Освен за естествена светлина вкъщи, сегашните тенденции помагат и за чистия въздух. Той също е от огромно значение за нашето здраве. Най-голяма роля за чистия въздух вкъщи имат системите за отопление, климатизация и вентилация. Новите такива системи носят много подобрения. Те пречистват въздуха от прах и други замърсители, което влияе изключително много на качеството на живот.

Друга нашумяла тенденция е да се добавят рециклирани и естествени материали в жилищата. С тяхна помощ, архитекти и строители се надяват на възможно най-малко влияние над околната среда. Освен това те допринасят за уюта вкъщи.

Всички тези практики влияят на качеството на живот. Освен, че допринасят с уют и комфорт в жилището, те ви гарантират здравословен начин на живот. Те намалят разходите ви драстично и ви носят много дългосрочни ползи. Това са допълнителни инвестиции, но в дългосрочен план със сигурност се изплащат и си заслужават.